Miljö och kvalitet

KS Städ & Fönsterputs AB använder sig av Nordiska miljömärket och Naturskyddsföreningens bra miljöval i största möjliga utsträckning.

Lokalvårdsarbetet utförs med så lite miljöpåverkan som möjligt. Vi använder oss även av den nya fönsterputs metoden, Eco-Clean en maskin som vi kan fönsterputsa med endast vatten utan några kemikaler och är det miljövänligaste sättet att putsa fönster på.

Vi strävar ständigt efter att reducera och förebygga miljöpåverkan i allmänhet och i synnerhet de betydande miljöaspekterna: transporter, kemiförbrukning och avfallshantering.

Vi upprätthåller en hög service och god tillgänglighet för våra kunder genom flexibilitet, lyhördhet, ansvar och tjänster av maximal kvalitet.

Vi använder oss av marknadens senaste biotekniska rengöringsprodukter med en hälsosam bakteriekultur.

Vi engagerar medarbetare, kunder såväl som leverantörer i det pågående, dagliga miljöarbetet.

Alla våra arbeten omfattas av vår nöjd kund garanti. Det innebär att om du mot förmodan inte är nöjd med något i utförandet kommer vi tillbaka och gör om det.